Funktionsträger


Fachbeauftragter Ausbildung


HBM d.F. Mario Weber

Tel.:      0699/10403725
E-Mail: gruppenkommandant@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Ausbildung


HBM d.F. David Maier

Tel.:      –
E-Mail: gruppenkommandant@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Ausbildung


HBM d.F. Christoph Hummer

Tel.:      –
E-Mail: gruppenkommandant@ff-luftenberg.at


Gruppenkommandant


BI d.F. Rafael Guschl

Tel.:      0660/5781521
E-Mail: gruppenkommandant@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Atemschutz


HBM d.F. Stefan Schinagl

Tel.:      0676/4547474
E-Mail: atemschutz@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Funk und LuN-Dienst


HBM d.F. Stefan Aistleitner

Tel.:      0650/9823800
E-Mail: funk@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Geräte und Wartung


HBM d.F. Ario Zarrasi

Tel.:      0676/7061720
E-Mail: fahrzeuge@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Geräte und Wartung Stv.


OBM d.F. Sebastian Holzer

Tel.:      –
E-Mail: fahrzeuge@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Feuerwehrjugend


HBM d.F. Jürgen Gassner

Tel.:      0680/4424995
E-Mail: jugend@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Feuerwehrjugend Stv.


HBM d.F. Dominic Freinschlag

Tel.:      0660/5450672
E-Mail: jugend@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter IT


HBM d.F. Stefan Reidlbacher

Tel.:      0660/4442504
E-Mail: edv@ff-luftenberg.at


Fachbeauftragter Öffentlichkeitsarbeit


HBM d.F. Paul Pils

Tel.:      0650/9944079
E-Mail: webmaster@ff-luftenberg.at